ï»?!doctype html> 【招生动态】我校在浙江、四川、重庆、陕西、湖南、新疆高招录取工作结æ?/title> <meta name="Keywords" content="内容管理、内容管理发布(CMS)系统、信息发布、新闻采编发系统、知识管理、知识门户、政府门户、教育门户、企业门户、竞争情报系统、抓取系统、信息采集、信息雷达系统、电子政务、电子政务解决方案、办公系统、OA、网站办公系ç»?><meta name='Generator' content='大汉版é€?><meta name='Author' content='大汉网络'> <meta name='Maketime' content='2018-08-27 17:02:34'> <meta name="subsite" content="招生就业ç½?> <meta name="channel" content="招生动æ€?> <meta name="category" content=""> <meta name="author" content=""> <meta name="pubDate" content="2018-08-06 17:09:52"> <meta name="source" content=""> <meta name="language" content="中文"> <meta name="location" content=""> <meta name="department" content=""> <meta name="title" content="【招生动态】我校在浙江、四川、重庆、陕西、湖南、新疆高招录取工作结æ?> <meta name="description" content="浙江 普通一æ®?88 普通二æ®?90 在浙江招生计åˆ?5人,录取15人,最高分564分,最低分545分,一志愿录取满额。其中土木工ç¨?64分、机械设计制造及其自动化552分、车辆工ç¨?45分、电气工程及其自动化552分、建筑电气与智能åŒ?45分、建筑学550分、工程造价555分、物联网工程551分ã€?> <meta name="guid" content="20180010724"> <meta name="effectiveTime" content="0"> <meta name="keyword" content="工程 录取 建筑 最低分 最高分"> <meta name="level" content="0"> <meta name="serviceCategory" content=""> <meta name="serviceObject" content=""> <meta name="comments" content=""> <meta name="subject" content=""> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><span id="hnr7d"><strike id="hnr7d"><ruby id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"></dfn></ruby></strike></span><ruby id="hnr7d"></ruby><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"><big id="hnr7d"></big></dfn></mark></ruby><big id="hnr7d"><mark id="hnr7d"></mark></big><del id="hnr7d"><del id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"></dfn></dfn></del></del><ruby id="hnr7d"><del id="hnr7d"></del></ruby><ruby id="hnr7d"></ruby><big id="hnr7d"><span id="hnr7d"><strike id="hnr7d"><strike id="hnr7d"></strike></strike></span></big><strike id="hnr7d"></strike><strike id="hnr7d"></strike><ruby id="hnr7d"></ruby><strike id="hnr7d"></strike><ruby id="hnr7d"><del id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"><big id="hnr7d"></big></dfn></del></ruby><dfn id="hnr7d"></dfn><dfn id="hnr7d"><big id="hnr7d"></big></dfn><dfn id="hnr7d"></dfn><sub id="hnr7d"></sub><del id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><sub id="hnr7d"><big id="hnr7d"></big></sub></mark></del><mark id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"><big id="hnr7d"><strike id="hnr7d"></strike></big></dfn></mark><strike id="hnr7d"><ruby id="hnr7d"></ruby></strike><sub id="hnr7d"></sub><ruby id="hnr7d"><del id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"><sub id="hnr7d"></sub></dfn></del></ruby><strike id="hnr7d"><del id="hnr7d"></del></strike><del id="hnr7d"></del><ruby id="hnr7d"></ruby><del id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><sub id="hnr7d"><big id="hnr7d"></big></sub></mark></del><big id="hnr7d"></big><strike id="hnr7d"><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"></dfn></mark></ruby></strike><strike id="hnr7d"><del id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"></dfn></mark></del></strike><big id="hnr7d"><strike id="hnr7d"><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"></mark></ruby></strike></big><strike id="hnr7d"><del id="hnr7d"></del></strike><big id="hnr7d"></big><sub id="hnr7d"></sub><dfn id="hnr7d"><sub id="hnr7d"><span id="hnr7d"><ruby id="hnr7d"></ruby></span></sub></dfn><sub id="hnr7d"><big id="hnr7d"><span id="hnr7d"><ruby id="hnr7d"></ruby></span></big></sub><strike id="hnr7d"><del id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"></dfn></mark></del></strike><ruby id="hnr7d"></ruby><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"></mark></ruby><del id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"></dfn></del><mark id="hnr7d"></mark><big id="hnr7d"><strike id="hnr7d"></strike></big><dfn id="hnr7d"></dfn><mark id="hnr7d"><sub id="hnr7d"></sub></mark><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"><dfn id="hnr7d"><sub id="hnr7d"></sub></dfn></mark></ruby><sub id="hnr7d"><span id="hnr7d"></span></sub><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"></mark></ruby><mark id="hnr7d"><mark id="hnr7d"></mark></mark><ruby id="hnr7d"><mark id="hnr7d"></mark></ruby><mark id="hnr7d"></mark><big id="hnr7d"><strike id="hnr7d"></strike></big></div><div id='barrierfree_container'> <div id="page"> <div id="logo"><img src="http://www.inkandscribe.com/images/41/zsjy201501.jpg" with="1300px" height="140px"></div> <div id="navigation"> <script src="/script/0/1604082303352496.js"></script> </div> <div class="w1000"> <script src="/script/0/1604082303353176.js"></script> </div> <div style="width:1300px;background:#f9f8f8; margin-left:auto; margin-right:auto"> <script language='javascript'>function doZoom(size){document.getElementById('zoom').style.fontSize=size+'px';}</script><table width='100%' id='article' cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td align='center' class='title' height='50' style='padding:15px'><!--<$[标题名称(html)]>begin-->【招生动态】我校在浙江、四川、重庆、陕西、湖南、新疆高招录取工作结æ?!--<$[标题名称(html)]>end--></td></tr><tr><td><table width='90%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#F3F3F3'><tr height='26'><td width='30%' align='right' nowrap><span style='padding-left:25px;'>发布日期ï¼?018-07-30</span></td><td width='10%' nowrap style='padding-left:25px;'>浏览次数ï¼?script language='javascript' src="/module/visitcount/articlehits.jsp?colid=159&artid=10724" > </script></td><td width='11%' align='left' nowrap style='padding-left:25px;'>字号:[ <a href='javascript:doZoom(16)'>å¤?/a> <a href='javascript:doZoom(14)'>ä¸?/a> <a href='javascript:doZoom(12)'>å°?/a> ]</td><td width='14%' align='left'></td></tr><tr><td colspan='4' height='1' bgcolor='#E3E3E3'></td></tr></table></td></tr><tr><td style='padding-left:50px;padding-right:50px;padding-top:20px;font-size:10.5pt; line-height:26px;' class='bt_content' height='280' valign='top'><div id='zoom'><!--<$[信息内容]>begin--><!--ZJEG_RSS.content.begin--><meta name="ContentStart"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-indent: 0em; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">     æµ™æ±Ÿ   æ™®é€šä¸€æ®?88     </span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">      普通二æ®?90      </span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">在浙江招生计åˆ?5人,录取15人,最高分564分,最低分545分,一志愿录取满额。其中土木工ç¨?64分、机械设计制造及其自动化552分、车辆工ç¨?45分、电气工程及其自动化552分、建筑电气与智能åŒ?45分、建筑学550分、工程造价555分、物联网工程551分ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">     å››å·   <span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; text-indent: 32px;">理工</span>本科一æ‰?46     </span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">      本科二批458     </span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">在四川招生计åˆ?0人,录取30人,一志愿录取满额,最低分514分,最高分538分,其中土木工程530分、材料科学与工程514分、勘查技术与工程514分、建筑环境与能源应用工程518分、给排水科学与工ç¨?23分、环境工ç¨?17分、机械设计制造及其自动化522分、车辆工ç¨?15分、建筑电气与智能åŒ?14分、电子信息工ç¨?20分、城乡规åˆ?26分、工程造价522分、财务管ç?14分、新能源科学与工ç¨?16分ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">     é‡åº†   <span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; text-indent: 32px;">理工</span>本科一æ‰?24     </span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">      本科二批428      </span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">在重庆招生计åˆ?0人,录取10人,一志愿录取满额,最低分462分,最高分497分。其中土木工ç¨?97分、机械电子工ç¨?72分、电气工程及其自动化487分、风景园æž?84分、工程管ç?62分ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">     é™•è¥¿   <span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; text-indent: 32px;">理工</span>本科一æ‰?74     </span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">      本科二批425      </span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">在陕西招生计åˆ?0人,录取20人,一志愿投档满额,最低分452分,最高分472分,其中土木工程463分、建筑环境与能源应用工程454分、环境工ç¨?53分、机械电子工ç¨?53分、焊接技术与工程466分、建筑电气与智能åŒ?53分、建筑学468分、工业设è®?52分、工程管ç?55分、新能源科学与工ç¨?55分ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">     æ¹–南   <span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; text-indent: 32px;">理工</span>本科一æ‰?13     </span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">      本科二批450      </span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">在湖南招生计åˆ?0人,录取20人,最低分487分,最高分505分,其中建筑å­?05分、信息与计算科学488分、机械设计制造及其自动化489分、电子信息工ç¨?94分、计算机科学与技æœ?90分、土木工ç¨?96分、给排水科学与工ç¨?90分、建筑电气与智能åŒ?93分、勘查技术与工程487分、工程管ç?88分、财务管ç?87分ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);">           æ–°ç–†            </span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(217, 33, 66);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; text-indent: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">在新疆政策性招生计åˆ?9人,其中内高班计åˆ?2人,录取12人,理工最低分287分,最高分411分;文史最ä½?72分,最é«?72分。民考汉(招蒙古族考生)计åˆ?人,录取4人,最低分315分,最高分352分ã€?/p><p><br/></p><meta name="ContentEnd"><!--ZJEG_RSS.content.end--><!--<$[信息内容]>end--></div></td></tr><tr><td class='bt_content' align='left' height='10' style='padding-left:60px;'><br><br><br></td></tr><tr><td height='26' align='right' valign='top' style='padding-right:40px'><a href='javascript:window.print()' style='font-size:10.5pt'>打印本页</a> <a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();" style='font-size:10.5pt'>关闭窗口</a></td></tr><tr><td height='26' align='right' valign='top' style='padding-right:40px'></td></tr></table> </div> <div id="link"> <script src="/script/0/1604082303358509.js"></script> </div> <div> <script src="/script/0/1604082303357804.js"></script> </div> </div> </div> </div><a style='display:none'>Produced By 大汉网络 大汉版通发布系ç»?/a> <script language="javascript" src='/script/web_front.js'></script> <a href="http://www.inkandscribe.com/">198²ÊƱ¹ÙÍø</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>